Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2020

embrace
Czułość jest najskromniejszą odmianą miłości.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca
embrace
9758 4b6f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
embrace
3714 fcc5 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca
embrace
3413 aa6d 500
Reposted frompiehus piehus via12czerwca 12czerwca
embrace
2870 55e2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca
embrace
7708 28d1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via12czerwca 12czerwca
embrace
8082 1969
Reposted fromhrafn hrafn via12czerwca 12czerwca
embrace
4937 febf
Reposted from2017 2017 via12czerwca 12czerwca
embrace
6327 6294
Reposted fromshakeme shakeme viagdziejestola gdziejestola
embrace
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe via12czerwca 12czerwca
embrace
Zacznij się otaczać ludźmi którzy w Ciebie wierzą. Tego typu grono bliskich staje się budulcem i spoiwem motywującym do działania. Napędem, który działa w momencie, kiedy Twoje lęki podświadomie zaciagają ręczny hamulec.
— Marta Tatka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
embrace
Potrzebuje mężczyzny, który eksploduje, kiedy pomyśli, że może mnie stracić.
— Gabrielle Sollis
Reposted frompieprzycto pieprzycto via12czerwca 12czerwca

January 16 2020

embrace
3562 9534
Reposted fromLane Lane viaPoranny Poranny
embrace
5604 e9da
Love (2015)
Reposted frompanimruk panimruk viaPoranny Poranny
embrace
4360 4879 500
embrace
5839 c32a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
embrace
3755 4d5b 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer via12czerwca 12czerwca
embrace
1793 5705 500
Reposted fromGreyscale Greyscale via12czerwca 12czerwca
embrace
2445 1788 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via12czerwca 12czerwca
embrace
6436 b0e0 500
Reposted fromPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl