Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

embrace
Okazało się, że jest miły i zabawny. Nigdy wcześniej się tak nie czułam. Z żadnym z facetów, z którymi byłam. Jest niesamowity. Nie chcę go stracić. Dopiero co go znalazłam.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapachsiana zapachsiana
0749 b318
Reposted fromlowblood lowblood viaPerpetuummobile Perpetuummobile
9270 52ff 500
embrace
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
Reposted fromdreams-come-true dreams-come-true viaawaken awaken
embrace
4650 7d99 500
Reposted fromvaka vaka viaawaken awaken
embrace
7950 e4d6 500
Reposted fromtfu tfu viaawaken awaken
embrace
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaawaken awaken
embrace
Reposted fromtgs tgs viaawaken awaken
embrace
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viaawaken awaken
embrace
0900 2736 500
Reposted fromPoranny Poranny viaawaken awaken
embrace
8324 afa2
embrace
5798 15b6
embrace
...po prostu żyj dniem dzisiejszym. Tylko dziś jest ważne. Wczoraj może nas zepchnąć w żale i smutek. Jutro może spowodować, że będziemy się bać. Lecz z dziś, z tym jednym dniem życia, poradzimy sobie.
— Regina Brett
embrace
6025 b2dc 500
embrace
embrace
5001 4587 500
embrace
  Mówię Ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy sobie zaczynam wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromIriss Iriss viadoubleespresso doubleespresso
embrace
Reposted fromFlau Flau viadoubleespresso doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl