Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

embrace
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viaawaken awaken
embrace
8300 4478 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaawaken awaken
embrace
1158 37b4
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaawaken awaken
1503 294a

the-violent-peach:

I hit reblog so fast there was a tsunami in the Pacific.

Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viaawaken awaken
2633 f644 500

serious:

your name still echoes in my head

Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— (via hiniceday)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaawaken awaken
embrace
3465 039b
they become you
Reposted fromstonerr stonerr viaawaken awaken
embrace
Reposted fromdoener doener viaawaken awaken
embrace
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds viaawaken awaken
embrace
Agnieszka Osiecka: wiesz, jest w nas obojgu coś takiego, wyobraźnia, poczucie humoru, dystans dzielący od wszystkiego, co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili kiedy znajdziemy się sami w pokoju, a z drugiej strony śni mi się, że ciebie całuję. Ciągle sobie ciebie wyobrażam, aż w głowie się kręci.

Jeremi Przybora: zupełnie się nie martwię, że możemy się znaleźć sami w pokoju, bo mam dokładnie przemyślane każde posunięcie. Jestem doskonale przygotowany w domu. Natomiast martwię się o to, czy kiedykolwiek znajdziemy się sami w pokoju...
— Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viaawaken awaken
embrace
Nie przeciągaj pożegnania, bo to męczące. Zdecydowałeś się odejść, to idź.
— idz.
Reposted fromawaken awaken
embrace
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
Reposted fromdreams-come-true dreams-come-true viaawaken awaken
8441 b8fe 500
embrace
4650 7d99 500
Reposted fromvaka vaka viaawaken awaken
embrace
3635 9256
Reposted fromzrazik zrazik vialikeknives likeknives
embrace
2980 b5d5
Reposted fromlaters laters vialikeknives likeknives
embrace
5798 15b6
embrace
...po prostu żyj dniem dzisiejszym. Tylko dziś jest ważne. Wczoraj może nas zepchnąć w żale i smutek. Jutro może spowodować, że będziemy się bać. Lecz z dziś, z tym jednym dniem życia, poradzimy sobie.
— Regina Brett
embrace
6211 b1db 500
Reposted fromtfu tfu viadoubleespresso doubleespresso

June 21 2017

embrace
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl