Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2017

embrace
2638 caa1
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakitewalk kitewalk
embrace
 - Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viarysia rysia
embrace
8602 f970 500
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viarysia rysia
embrace
0866 e777
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viarawwrr rawwrr
embrace
3806 b741
Reposted fromrol rol
embrace
4003 1e79 500
Reposted fromrol rol
embrace
Jeśli coś było na tyle ważne, że nie możesz o tym zapomnieć wiedz, że musi do ciebie wrócić. Może w innej osobie, innym miejscu, czasie, ale wróci.
— dostojewski.
Reposted fromrol rol
embrace
2603 efbe 500
Reposted fromrol rol
embrace
6549 ea01 500
Reposted fromrol rol
embrace
6550 91d8 500
Reposted fromrol rol
embrace
8751 3331 500
Reposted frommozaiczna mozaiczna viarol rol
embrace
6032 1c7e
Reposted fromsewkagold sewkagold viarol rol
embrace
3828 5aff
Reposted fromrol rol
embrace
4128 c1dc
Reposted frombluuu bluuu viaemeraldgirl emeraldgirl
embrace
9213 144f
Reposted fromEkran Ekran viaemeraldgirl emeraldgirl
embrace
2261 54a7 500
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viaemeraldgirl emeraldgirl
embrace
4921 1fb1
Reposted fromzenibyja zenibyja viasatyra satyra
3347 7528
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viasatyra satyra
embrace
7336 acad
Reposted fromtelewizja telewizja viasatyra satyra
embrace
Reposted fromtfu tfu viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl