Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2018

embrace
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter viasatyra satyra
embrace
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed via12czerwca 12czerwca
embrace
Bądź światłem. Wibruj najpiękniej.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
4728 d497 500
Reposted fromkniepuder kniepuder via12czerwca 12czerwca
embrace
Nadal myślę, że miłość nam się "przytrafia", ale uważam też, że spotykamy ją wtedy, kiedy jesteśmy na to gotowi. Właściwie to mamy ją cały czas w sobie, a spotykamy jedynie osobę, która potrafi w nas obudzić tę lawinę uczuć. Musimy nauczyć się być sami ze sobą, żeby umieć być z drugą osobą. Lubić swoją samotność, żeby polubić obecność drugiej osoby. I w końcu pokochać siebie, żeby kochać drugiego człowieka. Miłość - to nie jest spotkanie dwóch połówek, które się uzupełniają. Miłość jest spotkaniem dwóch odrębnych jednostek, które świadomie decydują się na bycie z kimś, dlatego, że tego chcą, a nie potrzebują. Miłość nie jest uśpieniem, chociaż często wydaje nam się wtedy, że tak naprawdę śnimy. Ale to nie tak. Miłość jest przebudzeniem. Otwiera nam serce na świat, innych i na samych siebie.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
embrace
9344 b4c2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
embrace
Po prostu chcę życia, w którym o poranku zaczytana w książkę, będę czuć jego ciało tulące się do mnie, widzieć jego uśmiech delikatny… Jego oczy o poranku zaspane, jego głos kojący każdego dnia już do końca mojego życia. I jego dłoń, głaszczącą moje włosy, czuć, bo wtedy wiem, że jest blisko… I ja - j e s t e m.
— Wiktoria Błędzka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
2751 de0f
Reposted frombrumous brumous via12czerwca 12czerwca
embrace
5506 bf8c 500
Reposted fromcontigo contigo via12czerwca 12czerwca
embrace
4040 c668
Noise Tales like Karens sense of humor.
Reposted fromnoisetales noisetales vianoisetales noisetales
embrace
4790 0106
Reposted frompunisher punisher vianoisetales noisetales
embrace
4966 cf7f 500
Reposted fromantichris antichris vianoisetales noisetales
embrace
7353 ca68
Reposted fromhmu hmu vianoisetales noisetales
8533 2a5f
Reposted fromkniepuder kniepuder vianoisetales noisetales
embrace
embrace
8296 dd55 500
Reposted fromtotal1ty total1ty vianoisetales noisetales
embrace
5493 f1e9
Reposted fromgaf gaf vianoisetales noisetales
embrace
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou vianoisetales noisetales
embrace
Reposted fromFlau Flau vianoisetales noisetales
embrace
4802 6ea2 500
Reposted fromu-dit u-dit vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl