Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2016

embrace
2299 8f57 500
Reposted fromverronique verronique viapannakies pannakies
embrace
Serce miałem jakby wszędzie naraz.
— Vladimir Nabokov "Lolita"
Reposted fromIriss Iriss viapannakies pannakies
embrace
2752 c584 500
Reposted fromrol rol
embrace
2762 9bf2
Reposted fromrol rol
embrace
2763 743d
Reposted fromrol rol
embrace
2754 35c0 500
Reposted fromrol rol viapannakies pannakies
embrace
2764 5864
Reposted fromrol rol viapannakies pannakies
embrace
grafika penny dreadful, vanessa ives, and awkward
Reposted fromweightless weightless viathereover thereover
embrace
3203 27fa 500
Reposted fromhagis hagis viathereover thereover
embrace
3737 421a 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viathereover thereover
embrace
5352 4aa5 500
E. M. Remarque, Nim nadejdzie lato
Reposted fromciarka ciarka viathereover thereover
embrace
0501 7611 500
Reposted frommielle mielle viathereover thereover
embrace
Muszę zebrać wszystko to, co o sobie wiem i wokół tej wiedzy jakoś zaplanować sobie życie.
— William Wharton, "Ptasiek"
Reposted fromcudoku cudoku viathereover thereover
embrace
0182 7a7e
embrace
0890 364c
Reposted frommartynkowa martynkowa viafuuuuuuuuuu fuuuuuuuuuu
embrace
Po co to robisz, po co znowu o sobie przypominasz, skoro nic dla Ciebie nie znaczę?
Reposted fromzucha zucha viafuuuuuuuuuu fuuuuuuuuuu
embrace
3602 ec4c 500
Reposted fromdelain delain viafuuuuuuuuuu fuuuuuuuuuu
embrace
Zacząłem doceniać obojętność innych, zacząłem też budować swoją. Swoją twierdzę obojętności; to nic złego, myślałem. W głębi zawsze będzie cię to wszystko dotykać, tłamsić i obchodzić. Ale tylko w głębi. Nie musisz płakać całymi dniami, nie musisz pokazywać ludziom swojej frustracji, niezadowolenia, swojej nienawiści i w ogóle jakiegoś swojego niepojętego nieszczęścia; ale strasznie późno to zrozumiałem. Że zamęczałem ludzi sobą, swoją niepoprawną wizją tego świata, który nigdy nie będzie taki, jak tego chcę; nigdy po prostu taki nie będzie. Że ludzie może i żyją dla siebie wzajemnie, ale głównie chyba jednak żyją dla siebie samych; po to, żeby poznać zapach imbiru, smak grzanego wina, dotyk zimnej dłoni gdzieś w rozdwojonym świecie chorych wyobraźni.
— Zapach La Varsovie
Reposted fromalyoulovely alyoulovely viafuuuuuuuuuu fuuuuuuuuuu
embrace
9159 9562
Reposted fromcipecka cipecka viafuuuuuuuuuu fuuuuuuuuuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl