Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

embrace
9832 e397
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
embrace
3182 6349
Reposted fromnfading nfading viagdziejestola gdziejestola
embrace
4228 417e
Reposted frombanitka banitka viasatyra satyra
embrace
embrace
0446 4d0a 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasatyra satyra
embrace
6941 a67e 500
Reposted fromsosna sosna viasatyra satyra
embrace
0029 4480
Reposted fromkatsiu katsiu viasatyra satyra
embrace
6855 61e5 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viasatyra satyra
embrace
To nie zupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— nie mów nic ,kocham Cię
Reposted fromzenibyja zenibyja viagdziejestola gdziejestola
embrace
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viagdziejestola gdziejestola
embrace
3440 b62f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagdziejestola gdziejestola
embrace
Najważniejszym krokiem na drodze ku koncentracji to nauczyć się być samemu, nie czytając, nie słuchając radia, nie paląc ani nie pijąc. Umieć się skoncentrować znaczy umieć być sam z sobą - a to jest właśnie warunkiem zdolności kochania. Jeżeli jestem przywiązany do drugiego człowieka, ponieważ nie potrafię stać na własnych nogach, on lub ona mogą być moim ratunkiem w życiu, ale tego rodzaju związek nie jest miłością. Brzmi to jak paradoks, ale umiejętność przebywania samemu jest warunkiem zdolności kochania. Każdy, kto spróbuje być sam z sobą, przekona się, jakie to trudne. Będzie niespokojny, podekscytowany albo nawet dozna poważnego lęku.
— " O sztuce miłości", Erich Fromm
Reposted fromciarka ciarka viasatyra satyra
embrace
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaryjanejanis maryjanejanis
embrace
" Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj."
— Freiya Asgard
Reposted fromthesmajl thesmajl viamaryjanejanis maryjanejanis
embrace
4384 b571 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamaryjanejanis maryjanejanis
embrace
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viamaryjanejanis maryjanejanis
embrace
0920 d482
Reposted fromGIFer GIFer viaoborze oborze
embrace
"Może teraz leżysz z otwartymi oczyma i powtarzasz moje imię. Może boisz się jutra, tak jak i ja? Jeżeli w tej chwili potrafisz zrozumieć i domyślić się czegoś, to pamiętaj: jestem teraz z tobą(...) Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie."
— Marek Hłasko - "Ósmy dzień tygodnia"
embrace
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl