Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

embrace
2726 1ec2 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viasatyra satyra
embrace
Reposted fromPoranny Poranny viasatyra satyra
embrace
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.— Sylwia Chutnik
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viasatyra satyra
embrace
6814 02ed 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viasatyra satyra
embrace
3644 19f1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasatyra satyra
embrace
Reposted fromhwaiting hwaiting viasatyra satyra
embrace
2713 66f7 500
Reposted fromzciach zciach viasatyra satyra
embrace
5319 a987
Reposted fromkarahippie karahippie viasatyra satyra
embrace
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyra satyra
embrace
8951 4ca8 500
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viasatyra satyra
embrace

"Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej".

— Agnieszka Jucewicz "Czując. Rozmowy o emocjach"
embrace
1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
embrace
embrace

May 07 2019

embrace
2582 22c5
Reposted fromkarahippie karahippie viamaryjanejanis maryjanejanis
embrace
2335 7d39 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamaryjanejanis maryjanejanis
embrace
7791 9e1f 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamaryjanejanis maryjanejanis
embrace
4634 1fa2 500
Reposted fromzciach zciach viamaryjanejanis maryjanejanis
embrace
8711 bba9 500
Reposted fromTamahl Tamahl viamaryjanejanis maryjanejanis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl