Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

1978 5e1b
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viazapachsiana zapachsiana

October 15 2017

embrace
7895 902b 500
LA LA LAND 2049
Reposted fromvolldost volldost vianoisetales noisetales
embrace
6475 e191
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly vianoisetales noisetales
6651 5cc7
Reposted fromjohnkeats johnkeats vianoisetales noisetales
9423 d30d 500

hazardgear:

knittingproblems:

I need this on a shirt or something

YES.

Reposted fromnighters nighters vianoisetales noisetales
embrace
0712 526c
Reposted frommeem meem vianoisetales noisetales
7415 4917
Reposted fromreshapedwanderer reshapedwanderer viaPoranny Poranny
embrace
Super, terapia naprawdę dużo zmienia, tylko trzeba się jej trzymać. Gratuluję odwagi i siły.
embrace
To raczej kwestia szczęścia i indywidualnego przypadku. Ja trafiłem na terapię i leki jako dda.
Reposted fromPoranny Poranny
7514 6820
Reposted fromamatore amatore viaPoranny Poranny
embrace
To wszystko zależy od leku i od Twojego organizmu, czasami jest tak, że dobieranie odpowiedniego środka trwa kilka miesięcy, czasami zaskakuje od razu, nie ma reguły. Jest szansa na połączenie tego z psychoterapią?
embrace
Reposted fromFlau Flau viamaryjanejanis maryjanejanis
embrace
7431 7f6f 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viamaryjanejanis maryjanejanis

October 14 2017

embrace
Przede wszystkim interesują mnie kobiety, z którymi mogę rozmawiać. To jest najważniejszy element. Im dłużej żyję, tym bardziej przekonuję się, że młodych mężczyzn fascynuje powierzchowność, wygląd. To jest strasznie przemijające.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaPoranny Poranny
embrace
1397 b00d 500
Reposted fromqb qb viaPoranny Poranny
embrace
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny
7459 b6bf 500
Reposted frombrumous brumous viaPoranny Poranny
embrace
4113 7060 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viasiara siara
embrace
7258 4c6f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasiara siara
embrace
7754 d592 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasiara siara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl