Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2016

embrace
5270 d24f 500
Reposted fromrol rol viazapachsiana zapachsiana
embrace
8028 825c 500
Reposted fromalamakota alamakota viazapachsiana zapachsiana
embrace
Życie zazwyczaj trwa za krótko,
chcesz coś powiedzieć – no to mów.
— A.Osiecka
Reposted fromte-quiero te-quiero viazapachsiana zapachsiana
embrace
(...)  A ilekroć uznasz, że nie dasz rady lub do czegoś się nie nadajesz, uśmiechnij się najszerzej jak umiesz i przypomnij sobie, co powiedział znany bokser, Muhammad Ali:
Jeżeli można było zrobić penicylinę ze spleśniałego chleba, z pewnością da się coś zrobić też z Ciebie.
— Joanna Pachla
Reposted fromupinthesky upinthesky viazapachsiana zapachsiana
embrace
4997 edd8 500
Reposted fromHatedRuda HatedRuda viazapachsiana zapachsiana
embrace
Miło jest wtedy, gdy nie trzeba z kimś rozmawiać, by dobrze się czuć w jego towarzystwie.
— Michael Connelly
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajstrbl jstrbl
embrace
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll, Śpiąc w płomieniu
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viajstrbl jstrbl
embrace
5175 4744
Reposted fromGIFer GIFer viajstrbl jstrbl
embrace
embrace
Reposted frompjoter pjoter viajstrbl jstrbl
embrace
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko
Reposted fromunr-eal unr-eal viajstrbl jstrbl
embrace
Marznę bez Ciebie
zamarzam powoli
się kulę
nad ranem tulę Twoją koszulę 
czule
zawijam się w dywan 
Twym zapachem się przykrywam.
— Peszek
Reposted frommissmaya missmaya viajstrbl jstrbl
embrace
Chwyć się cieniutkiej niteczki pewności, że minie. To minie.
— Nosowska
Reposted fromjuliajuliajulia juliajuliajulia viajstrbl jstrbl
embrace
3222 b123 500
Reposted fromdarthsadic darthsadic viajstrbl jstrbl
embrace
9015 5ebe 500
Reposted fromhagis hagis viawoes woes
6512 f4da
Reposted fromshitsuri shitsuri viawoes woes
9805 adde 500
Reposted fromvianne vianne viawoes woes
embrace
3351 fa36 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawoes woes
embrace
5602 479e
Reposted fromsilence89 silence89 viawoes woes
embrace
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl