Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

embrace
embrace
2537 1a2a
embrace
4218 5089 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viagdziejestola gdziejestola
embrace
embrace
0240 41e3
Reposted fromciarka ciarka viazapachsiana zapachsiana
embrace
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapachsiana zapachsiana
embrace
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viazapachsiana zapachsiana
embrace
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viazapachsiana zapachsiana
embrace
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viazapachsiana zapachsiana
embrace
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viazapachsiana zapachsiana
embrace
5222 d52f 500
Reposted fromMtsen Mtsen vianoisetales noisetales
embrace
6141 1211 500
Reposted fromlemisz lemisz vianoisetales noisetales
embrace
2971 c92b 500
Reposted fromzciach zciach vianoisetales noisetales
embrace
4473 7a86 500
Reposted fromxanth xanth vianoisetales noisetales
embrace
9439 36af 500
Reposted fromTocdzieki Tocdzieki vianoisetales noisetales
embrace
2804 e71f
Reposted fromkarahippie karahippie vianoisetales noisetales
embrace
3017 350f 500
Reposted fromzciach zciach vianoisetales noisetales
embrace
8656 f741 500
Reposted fromtojika4 tojika4 vianoisetales noisetales
embrace
Reposted fromsamuso samuso vianoisetales noisetales
embrace
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl