Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

embrace

 

"Twoje koszule
i moje bluzki
nigdy razem
nie wisiały
w tej samej szafie

nigdy razem
nie leżały
koło siebie
na jednej półce
ale kiedyś
spotkały się
zdziwione
jedna na druga
w bezładzie
rzucone
na podłogę"

 

 

 

 

Reposted fromlivhanna livhanna viaPoranny Poranny
embrace
embrace
7201 ef0b 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viagdziejestola gdziejestola
9882 1357 500

February 19 2018

1610 e8bd 500

sexondary:

“I love you. I hope you go to sleep knowing that.”

Reposted fromkulamin kulamin via12czerwca 12czerwca
embrace
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viaoborze oborze
embrace
Reposted fromsalzprinz salzprinz viaoborze oborze
0450 cc64 500
Reposted from221boners 221boners viamaryjanejanis maryjanejanis
embrace
4760 bc77 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaawaken awaken
embrace
embrace
embrace
2620 d7f3
embrace
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazapachsiana zapachsiana
embrace
Nigdy, ale to nigdy, po trzykroć nigdy nie ośmieszysz się w oczach kobiety, jeżeli będziesz coś robił dla niej.
— Erich Maria Remarque
Reposted frommessinhead messinhead viazapachsiana zapachsiana
embrace
4501 959f 500
Reposted fromshitsuri shitsuri vianoisetales noisetales
7168 ae68 500
Reposted fromluaren luaren vianoisetales noisetales
embrace
6178 cdea
Reposted fromchemicalna chemicalna vianoisetales noisetales
embrace
3688 9224
Reposted frombzdura bzdura viagdziejestola gdziejestola

February 18 2018

embrace
embrace
Rozbierz mnie,
z nieufności,
apatii
i niewiary,
z kombinezonu
zawiedzionych
pragnień,
bolesnej świadomości
nostalgii
i tęsknoty.

Rozbierz mnie tak,
bym została
jak byłam na początku.

Rozbierz...
— Dorota Lorenowicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl