Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2016

embrace
6340 0b3d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viathereover thereover
embrace
2272 0635 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viathereover thereover
embrace
Reposted fromwieczerza wieczerza viathereover thereover
embrace
1854 2110
Reposted fromtwojgloswmojejglowie twojgloswmojejglowie viarol rol
embrace
8651 e004 500
Reposted fromrol rol
embrace
8672 e552
(...)
Więc przybądź i jeżeli chcesz mi co zarzucić,
Zarzuć mi ręce na szyję.
staff&schiele
Reposted fromrol rol
embrace
0604 151d
Reposted fromrol rol
embrace
1064 60f4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakitewalk kitewalk
embrace
No, fuck you. I was good enough. But you made me belive I wasn't.
Reposted fromlumincescence lumincescence viakitewalk kitewalk
embrace
embrace
2852 1766
Reposted frombudas budas viakitewalk kitewalk
embrace
Zostań kiedyś na noc,
bądź powodem niewyspania
embrace
1867 8b71 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakitewalk kitewalk
embrace
Istnieje coś takiego jak smutek po smutku.

To taki smutek, który nachodzi Cię po jakimś czasie, kiedy już wszystko się uspokoi, wyjaśni, nie łamie serca, pozwala spokojnie spać.

Nigdy nie wiadomo kiedy się pojawi, choć najczęściej prowokujemy go sami siedząc samemu po północy, myśląc za dużo. Związany jest chyba z tęsknotą, próbujemy przywołać pewne odczucia, co ważne, tylko na chwilę - skończyło się coś, czego mieliśmy dosyć, ale stanowiło tak ważny etap naszego życia, że pomimo zamknięcia, będziemy co jakiś czas do niego wracać.

To taki moment, w którym możesz pozwolić sobie na myślenie o wszystkim co już nie wróci, możliwe, że chodzi po prostu o to, żeby spojrzeć na to wszystko z boku, z innej perspektywy, spróbować zrozumieć, dlaczego stało się właśnie tak.

Czasem potrzebne jest pewne zamknięcie spraw we własnej głowie, a przede wszystkim w sercu i jeśli potrafisz na dawny ból spojrzeć inaczej to znaczy, że udało Ci się uwolnić.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromumorusana umorusana viakitewalk kitewalk
embrace
4836 8420 500
Reposted fromzycieitd zycieitd viakitewalk kitewalk
embrace
4846 942c
Reposted frommistic mistic viakitewalk kitewalk

August 06 2016

embrace
To zadziwiające jak wiele potrzeba czasu, żeby dojść do banalnych wniosków
— Michał
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viazabka zabka
embrace
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę.
— Jacek Walkiewicz, "Pełna moc życia"
Reposted fromrainbowside rainbowside viazabka zabka
embrace
8676 7799 500
Reposted fromnonamecats nonamecats viazabka zabka
embrace
grafika love, couple, and kiss
Reposted fromweightless weightless viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl