Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2018

embrace
2263 5d90 500
Reposted fromIrritum Irritum viagdziejestola gdziejestola
embrace
8617 772c
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
embrace
1338 b21a 500
Reposted fromkjuik kjuik viaoborze oborze
8705 75c5 500
Reposted fromSkydelan Skydelan via12czerwca 12czerwca
embrace
5913 7514 500
Anna Ciarkowska - "Chłopcy, których kocham"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
embrace
Jeśli mężczyzna nie dorasta kobiecie do pięt, to nie powinien myśleć o całowaniu jej ud. 
— Piotr Adamczyk - "Powiem Ci coś"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia via12czerwca 12czerwca
embrace
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka via12czerwca 12czerwca
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf via12czerwca 12czerwca
embrace
5803 ec12 500
Świetlicki.
embrace

W naszej kulturze za optymalny uchodzi stan neutralności emocjonalnej. Afekt - to coś złego. Słyszy się taki zarzut: ''Podchodzisz do tego zbyt emocjonalnie''. Albo: ''Porozmawiajmy rzeczowo''.

Od dziecka jesteśmy trenowani, 
żeby za wszelką cenę zachowywać neutralność emocjonalną. Nawet w sytuacjach, kiedy nie jest to potrzebne. To dotyczy także emocji pozytywnych - nie cieszyć się za głośno, nie mieć zbyt dużej nadziei, nie okazywać, że czujemy dumę z naszych sukcesów."

prof. Ewa Trzebińska

Reposted fromMaryiczary Maryiczary via12czerwca 12czerwca
embrace
6863 429e
Reposted froma-antimatter a-antimatter via12czerwca 12czerwca
embrace
embrace
2124 83b3
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viagdziejestola gdziejestola
embrace
TO spojrzenie, kiedy czujesz się rozbierana wzrokiem.
— samo-świadomość pnie się do góry

April 05 2018

embrace
7159 463a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPoranny Poranny
embrace
0473 01ee
Reposted fromMatalisman Matalisman viaPoranny Poranny
embrace
4415 f5bc 500
Reposted fromonakochago onakochago viaPoranny Poranny
embrace
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaPoranny Poranny
embrace
Reposted fromvolldost volldost viaPoranny Poranny
embrace
9440 0dd7
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl